Software a manuál: Optimalizace složení suché sádrové směsi s obsahem stavebního SDK

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 9
  • File Size 535.42 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14/12/2023
  • Last Updated 15/01/2024

Software a manuál: Optimalizace složení suché sádrové směsi s obsahem stavebního SDK

Software, který byl vyvinut, slouží k předpovídání mechanických vlastností kompozitních materiálů na základě obsahu recyklovaného materiálu, velikosti zrna a míry kalcinace. Pro trénink modelu byla použita data, která obsahují tyto tři vstupní parametry a tři výstupní parametry: pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a objemové změny materiálu. Model byl vytvořen pomocí knihovny TensorFlow, konkrétně byla použita architektura hluboké neuronové sítě, která umožňuje předpovídat výstupní hodnoty na základě vstupních hodnot. Software využívá tento trénovaný model k poskytování předpovědí o mechanických vlastnostech materiálů uživatelům. Uživatelé mohou zadat hodnoty pro obsah recyklovaného materiálu, velikost zrna a míru kalcinace pomocí posuvníků nebo textových polí. Po stisknutí tlačítka „Calculate“ software zobrazí předpovězené hodnoty pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a objemové změny. Tento interaktivní nástroj poskytuje uživatelům rychlé a přesné informace, které mohou využít při návrhu nebo výzkumu nových materiálů. Kromě funkce předpovědi software také nabízí vizualizaci vztahů mezi jednotlivými vstupními a výstupními parametry. Devět grafů zobrazuje, jak se mění výstupní parametry v závislosti na změnách jednotlivých vstupních parametrů, přičemž ostatní vstupní hodnoty zůstávají konstantní. Tyto grafy poskytují uživatelům hlubší pochopení vlivu každého vstupního parametru na vlastnosti materiálu, což je užitečné pro výzkum a vývoj v oblasti materiálového inženýrství.

Výsledek vznikl v rámci řešení projektu soutěže TA ČR Trend 3, FW03010054 - Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou (2021-2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *